19 april, 2017

Start och målområde

Vi kör två startområden i Stegeborg, varje lag väljer själva på vilken sida om färjan man vill starta på. Gemensamt startsignal för båda grupperna.

Respektera färjan, lämna alltid företräde, håll avstånd och håll hastighetsbegränsningarna!