19 april, 2017

Start och målområde

Vi kör två startområden i Stegeborg, varje lag väljer själva på vilken sida om färjan man vill starta på och om man vill starta från Södra eller Norra sidan med bil. Gemensamt startsignal för båda grupperna.

Respektera färjan, lämna alltid företräde, håll avstånd och håll hastighetsbegränsningarna!