10 april, 2017

Regler

TÄVLANDE ARRANGÖRER


Arrangörerna för denna tävling ingår i flera olika så kallade värdteam. Det innebär att dessa personer också kommer att tävla med sina respektive team. De tävlar på samma villkor som alla andra lag och drar ingen nytta utav att vara med som arrangörer. Vid kaptensmötet kommer de andra lagen få möjlighet att slumpvis välja ett föremål som dessa team kommer vara tvungna att ha med på mätbilderna, allt för att undvika spekulationer.

ALLMÄNT


Lagtävlingen går ut på att samla ihop flest antal centimeter på de fem längsta gäddorna man fångar under tävlingen. Vi fiskar i lag om 2-3 personer i varje båt.

Största gäddan för dagen prisas  individuellt.

Dom tio bäst placerade lagen är direktkvalificerade till nästa års tävling och har möjlighet att boka sin plats i tävlingen genom en föranmälan. Värdteam har direktplats.

FISKEMETODER

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete, släpfiske och dynamit(!) är ej tillåtet.

1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast konstgjorda beten får användas.

DJUR OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN

Respektera gällande naturskydd och fredningsområden.

Lag som bryter mot reglerna för djur och växtskyddsområden diskvalificeras från tävlingen och begår även brott mot miljöbalken.

Kustbevakningen brukar ha skärpt bevakning över hela området.

Allmän information: Djur och växtskydd i Östergötland
Karta, skyddad natur: Onlinekarta


Fågelskyddsområden markeras med skyltar enligt nedan

SÄRSKILDA HÄNSYNSOMRÅDEN

Sveriges kust och skärgård är fantastisk. Vår allemansrätt gör det mesta av den dessutom öppen och tillgänglig för alla. Dygnet runt, året om. För att bevara lugna områden för besökare och djurliv har Länsstyrelsen skapat hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med Valdemarsviks kommun.

Vi uppmanar till hänsyn och omtanke och vill att du agerar så här i hänsynsområdena:

Klicka på bilden för att se den i full storlek

  • Håll låg fart, högst 7 knop. (undantag: populära natthamnar och omr. som vi i detta fall betraktat som särskilt känsliga, där gäller 5 knop, se karta)
  • Undvik att köra runt med utombordsmotorer
  • Använd motorn som lite som möjligt
  • Dämpa musik och prat
  • Observera att vissa delar av hänvynsområdena råder totalt beträdelseförbud (se karta)

Särkilda hänsynsområden, broschyr

C&R – CATCH & RELEASE

Pike Rumble tillämpar Catch & Release (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska alla gäddor släppas tillbaka. Huggkrok är således ej tillåtet.

ONLINE-REGISTRERING

All fisk registreras och bilder laddas upp online. Det är uppgifterna från onlineregistreringen som vi använder som underlag för tävlingsresultatet. Det ni fyller i på fångstrapporten i pappersform är endast en backup om något skulle gå fel med tekniken.

Läs gärna igenom vår guide Registrering av fångst

MÄTNING, FOTOGRAFERING

Minimilängd för gäddor som registreras i tävlingen är 60 cm. Endast hela cm räknas.

Endast gäddor som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och återutsatta räknas med i resultatet.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas enligt följande:

  • Två bilder i olika vinklar med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig)   Gäddan läggs på höger sida, med ryggen mot mätbrädan och med vänster sida synlig. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot. Tveksamma bilder kommer ej att godkännas! En av bilderna skickas in till onlineregistreringen.
  • Använd väl fungerande mobil och se till att ha batterier i telefonen även efter avslutad tävling om det skulle vara några tveksamheter med inskickade bilder.

BÅT & SÄKERHET

Alla tävlande ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser. Deltagare utan flytutrustning kan komma att diskvalificeras.

I starten lämnas företräde för de snabbare båtarna att placera sig längst fram i ledet. Allt för att undvika påkörningar och ev. olyckor vid omkörningar.

Fartbegränsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter.

Fiskande båtar får ej ligga närmre än 100 m från varandra.

Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen säkerhet och försäkring.

Om man väljer att bryta tävlingen tidigare ska detta rapporteras med SMS till 0739948701

MEDLEM I SPORTFISKARNA

”Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.”

Som medlem i sportfiskarna får man många förmåner och erbjudanden. Ett exempel är att man är försäkrad via sportfiskarna under fisket, även till och från fisket. Men ett medlemskap gör också att Sportfiskarna har rätt att söka statligt bidrag baserat på antalet medlemmar och därför tycker vi att vi kan dra vårt strå till stacken och anamma detta. Därför har vi beslutat att alla tävlande ska ha ett aktivt medlemskap i Sportfiskarna.

Detta kan komma att kontrolleras innan tävling. Icke aktivt medlemskap innebär att man diskvalificeras.

ÖVRIGT

Vid ett lika resultat kommer längsta fisk att avgöra vem som vinner. Är även längsta fisk lika kommer näst längsta fisk att avgöra osv. Skulle samtliga fem fiskar vara lika långa kommer tiden avgöra, längst fisk fångad först.

Pike Rumbles arrangörer kan slumpvis välja ut 3 oberoende deltagare att granska bilder vid eventuella frågor eller tvister.

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävling. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Pike Rumble förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

TÄVLINGSOMRÅDE

Tävlingsområdet sträcker sig över ett stort område, från Arkösund i norr till St. Askö i söder. Insjöfiske är inte tillåtet, Pike Rumble är en kustfisketävling. Det obligatorisk närvaro för samtliga lagmedlemmar när startskottet går. Det är valfritt att starta från båt, med trailer eller att ha båten startklar på annan plats.

Tänk på att det råder fiskeförbud 100 meter från fasta redskap.

LÄNK: Karta över tävlingsområdet