19 april, 2017

Registrering av fångst

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Pike Rumble använder sig att ett system där alla fångster registreras online och tillhörande bild laddas upp direkt.

Registrering av fisk går till på följande sätt

1. Kroka av fisken

2. Fotografera gäddan mot mätbrädan. Observera att det är viktigt att ni tar tydliga bilder på fisken då otydliga bilder gör att fisken inte kommer räknas med i tävlingen. Det bästa ni kan göra är att zooma in i er mobil efter att ni har tagit bilden. Det viktiga är att man ser tydligt att gäddan ligger emot toppen på mätbrädan samt att måttskalan syns ordentligt nere vid stjärtfenan.

3. Fotografera gäddan tillsammans med fångstman.

4. Släpp tillbaka gäddan.

5. Registrera fisken via mobilen och ladda upp bilden och notera även fisken på pappret som backup. Resultatet som registrerats online är det som används som underlag för tävlingsresultatet.

FOTOGRAFERA RÄTT


Bilderna i stående eller liggande format med gäddan mot mätbrädan. Ryggen på fisken mot bakre väggen på mätbrädan. Bilden ovan är ett exempel på en bra bild. Man ser tydligt att gäddan ligger mot toppen på mätbrädan och man kan tydligt läsa av måttskalan vid slutet på fisken.

Det är tillåtet att hålla ihop fiskens stjärtfena.

REGISTRERA FÅNGST ONLINE

När fisken är fotograferad och återsatt är det dags att rapportera fångsten. Gå till registreringssidan, adressen delges under skepparmötet, du hittar den även på fångstrapporten i pappersformat.

SKRYTBILDER

Ta gärna även rejäla skrytbilder, ladda upp dom eller använd med fördel hashtag #pikerumble på Instagram eller tagga bilderna på vår Facebook. Vi förbehållar oss rätten av publicera bilderna på vår hemsida eller facebooksida.


#pikerumble