Lollos vännerGöran sushi 82 cm
Jonas Nilsson 74 cm
Markus Nilsson 70 cm