Team Va fan hände?Martin Svanäng 69 cm
Martin Svanäng 68 cm
Andreas Sjöberg 65 cm
Martin Svanäng 63 cm
Andreas Sjöberg 60 cm