SpöknäckarnaPeter Wester 80 cm
Peter Wester 73 cm
Jonas Dahl 60 cm