svenska mörtklubben 1Oskar Ribberfeldt 76 cm
Tobias Leiti 76 cm
Andreas Åhs 73 cm
Tobias Leiti 66 cm
Oskar Ribberfeldt 63 cm
Oskar Ribberfeldt 63 cm